Test bedriftens digitale modenhet

 

Er arbeidsplassen din en digital spydspiss eller en sinke? Ta testen, og få en digital diagnose på bedriften – med gode råd om hva dere bør gjøre for å komme videre. 

Har dere en bedriftskultur som fremmer digital utvikling, eller henger dere etter? Hva skal til for å heve seg til neste nivå? Få en diagnose på bedriftens digitale status, og still bedre rustet til å møte kundenes økende forventninger.

Testen er ment som et nyttig verktøy for bedrifter som ønsker å bli bevisst sin digitale status. Den viser hva dere bør bli bedre på for å imøtekomme kundenes forventninger, og hva som skal til for å komme til neste nivå. 

Testen tar cirka fire minutter å gjennomføre, og består av 15 spørsmål om bedriftskultur, kunderelasjon og kommunikasjon, organisering, teknologi, mål og nøkkeltall.

Poengsummen plasserer bedriften en av fire kategorier, som sier noe om hva som er viktig for veien videre: Etablere, ekspandere, optimalisere eller differensiere.

Om flere i bedriften tar testen, vil dere kunne avdekke om dere har ulik oppfatning internt.

Klikk her for å teste din digitale modenhet!