Vestas

Vestas’ vindmøller produserer hver dag bærekraftig energi for kunder over hele kloden. Vi hjelper Vestas med å skape bærekraftige digitale løsninger som differensierer dem fra konkurrentene og gir økt verdi for kundene.

Utfordringer

Vindmøllebransjen opplever økende konkurranse fra land med lavere produksjonskostnader. Det er ikke lenger mulig å differensiere seg på det fysiske produktet alene. Relaterte tjenester er minst like viktig og Vestas er stadig på jakt etter nye og innovative måter å tilby kundene økt verdi.

Løsninger

Creuna har vært strategisk partner for Vestas i utviklingen av VestasOnline - en innovativ digital plattform som hjelper kundene med å få optimalt utbytte av sine vindmøller. VestasOnline utnytter på smarte måter de enorme datamengdene som Vestas samler fra sine vindmøller og bearbeider i supercomputeren Firestorm. Dermed får Vestas-kundene ikke bare verdens beste vindmøller, men også muligheten til å optimalisere energiproduksjonen. 

Resultater

Med VestasOnline har Vestas og Creuna sammen skapt en sterk digital forretningsplattform, som både styrker Vestas’ egen og kundenes forretning. Plattformen skal bygges ut videre med nye digitale tjenester som vil forbedre kundenes vindmølledrift og øke lojaliteten til Vestas. VestasOnline vant Danish Internet Awards 2013 i hele tre kategorier: Digital Business Development, Data Application (Big Data) og Pionérprisen.


Fra Big Data til Big Business

Den digitale vindmølle

Hos Vestas samler supercomputeren Firestorm hver eneste dag, minutt og sekund inn verdifulle data om vind, vær og vindmøllenes ytelse. Disse dataene er gull verdt for kundene, som har som viktigste mål å oppnå optimal energiproduksjon fra sine vindmøller. Den innovative digitale plattformen VestasOnline inneholder en rekke effektive online-applikasjoner som muliggjør optimal drift ved hjelp av smart utnyttelse av de enorme datamengdene.

Disse nye digitale tilleggstjenestene styrker kundene i deres oppfatning av Vestas som noe annet og mer enn en vindmølleprodusent. Vestas er en leverandør av totalløsninger, som dekker kundenes behov og ønsker gjennom hele verdikjeden . Creuna har vært strategisk partner gjennom utviklingen av VestasOnline og hatt ansvaret for forretningsrådgivning, konseptualisering og design av den digitale kundeopplevelsen. Vestas Global IT har vært ansvarlig for teknisk implementering av prosjektet sammen med partnerne Dwarf og Invokers.

Enkel markedsføring av et komplekst produkt

Markedsføring av komplekse produkter krever ofte enkle og lett tilgjengelige budskap. Hovedingrediensen i VestasOnline er data innsamlet fra 22.000 vindmøller over hele verden, hver av dem forsynt med et tett nett av sensorer. I seg selv ganske ”døde” og kjedelige data, som nå er gjort levende og interessante for kundene på VestasOnline.

Med ’Introducing VestasOnline’ har vi skapt et introduksjonssite, som i enkle termer og med grafiske presentasjoner og video gir kunden et enkelt innblikk i en ellers kompleks løsning. Og som ikke minst får kundene til å henvende seg direkte til vindmølleprodusenten for å høre mere om mulighetene ved VestasOnline.

Besøk introduksjonssiten

En app med power

Applikasjonen Vestas PowerForecast gir kunden en mengde visualiseringer av data fra sin spesifikke vindmøllepark , og dermed et svært godt innblikk i vindmøllenes yteevne. De får et pålitelig anslag over hvor mye energi vindmølleparken vil generere i den nærmeste fremtid, og dermed mulighet til å planlegge og optimalisere  salget på  energibørsene.

Værmelding for spesielt interesserte

Vestas WeatherForecast viser med utgangspunkt i vindmøllenes plassering og 160 meteorologiske parametre når det er minst risiko for lynnedslag, lavest vindstyrke og annen viktig værinformasjon som kan påvirke driften. Dette er for eksempel nyttig å vite når man skal vurdere når det er sikrest og påvirker energiproduksjonen minst å sende en reparatør opp i møllen.

Våre kunder har tatt svært godt imot VestasOnline. De ser store fordeler ved å få ’Big Data’ levert på en fleksibel og lett tilgjengelig, og ikke minst kommersielt relevant, måte. Med VestasOnline har vi gitt våre kunder et gjennomtenkt verktøy, som gjør at de kan utnytte vindmøllene optimalt døgnet gjennom. Samtidig har vi fått etablert én samlet salgs-, marketing- og leveransekanal, som vil betale seg selv  i løpet av 18 måneder. Med denne kanalen på plass kan vi svært kosteffektivt levere stadig  flere digitale tjenester til våre kunder.

Christian Frederiksen Vice President, Strategy & Market Intelligence, Global MarCom & Corporate Relations.


En stor vinner på Danish Internet Award 2013

Digital Business Development

"I et presset marked er det forfriskende å se en aktør som tør tenke nye digitale løsninger. Det er hva denne aktøren har gjort. Virksomhetens onlineløsning stiller daglig store mengder data til rådighet for kundene via en digital produktpakke. Resultat: Større preferanse, mer verdiskaping og en tettere relasjon til målgruppen. Det er godt tenkt og en løsning for fremtiden. Og så fant alle i juryen det interessant at en B2B-løsning overgår selv de beste B2C-løsninger i denne kategorien."

Danish Internet Award 2013

Data Application

"Vi har å gjøre med en vinner med ambisjon om å håndtere ”big data in a big way”. Løsningen tilgjengeliggjør komplekse data innsamlet gjennom 20 år - det er ganske enkelt imponerende. Det arbeides med en ny forretningsmodell som med utgangspunkt i big data bygger service på toppen. Flott tenkt og eksekvert."

Danish Internet Award 2013

Pionérprisen

"Hvordan kan virksomheter anvende Big Data intelligent og nå ut til kundene? Det er en stor utfordring for de fleste. Å tørre gå i front og å skape forretningsmessig verdi ved hjelp av en ambisiøs datastrategi, når ikke bare produktene men også selve virksomheten er i hardt vær i et tøft marked, krever en usedvanlig fremsynt og modig kunde. For viljen til å bringe slike digitale løsninger til markedet vil vi mer enn gjerne belønne de ansvarlige fra en modig kunde med årets Pionérpris."

Danish Internet Award 2013