Visit Voss

Visit Voss ønsket seg en merkevare som enda bedre gjenspeilet stedets ville natur og unike identitet. Creuna sørget for en profil som nådde frem til alle. Ikke minst vossingane selv.

Utfordringer

Visit Voss er et reisemålselskap som skal koordinere og markedsføre reiselivet på Voss, og fronte og arbeide med prosjektutvikling innen reiseliv. Siden det er stor konkurranse med mange aktører er det helt avgjørende for små steder å promotere det som er unikt, så de skiller seg ut. Særlig i forhold til reiseliv, men også for å tiltrekke nye innflyttere og næringsliv.

Løsninger

Creuna ønsket å sette en ny standard for destinasjonsmarkedsføring og profilering. I samarbeid med Visit Voss og Norsk Designråd satte vi oss som tydelig mål å understreke det unike ved Voss for posisjonering både nasjonalt og internasjonalt, samtidig som vossingane selv skulle omfavne konseptet og den nye profilen, med signaturen: "Voss – bygd av vossingar".

Resultater

Gjennom den nye profilen til Voss, er den unike identiteten blitt ytterligere styrket, og Voss som reisemål har blitt mer attraktivt enn noensinne. Den nye profilen og identiteten sto endelig i samsvar med hvem de faktisk er, og hvor de skal. Dette ble omfavnet av alle, ikke minst av vossingane selv. Visit Voss ble hedret med prisen Merket for god design.


Kunsten å gjenspeile det urnorske

Da Creuna skulle lage ny logo og visuell profil for Voss tok vi utgangspunkt i Voss' verdier: Det ekstreme, galskap, uventa, lokalt særpreg, sterke opplevinger, utradisjonell, lek med elementene og "i hjertet av Fjord-Norge". Suksesskriterie nummer én var at profilen skulle ha sterk nok appell til at vossingane selv ville gå med det på t-skjorta, noe som til de grader ble innfridd.

Voss har en tradisjon for å bruke "Vossaord", slik som VossaJazz, Vossafår, osv. noe vi ikke har sett noe annet destinasjonsmerke har gjort før. Vi understreket derfor at det finnes en "Vossamåte" å tenke og gjøre ting på i løsningen, noe de også tok eierskap til.

Logoen tok utgangspunkt i strikkemønstre og andre tradisjonelle mønstre fra Voss. Den ble enkel og moderne, men samtidig tidløs og fleksibel. Vi laget en egen "Vossafont" som hang sammen med logotypen, og skapte dermed et distinkt, dynamisk uttrykk med særpreg. Profilen er moderne, men tidløs nok til å kunne leve i mange år, noe som skiller den fra andre destinasjonsprofiler. Den fungerer like bra for ung og gammel, privat og offentlig sektor, turister i inn- og utland, og for vossingane selv.


Digitale Voss for et nytt årtusen

Merket for god design

I tillegg til omfavnelse fra publikum og ikke minst vossingane selv, vant Visit Voss og Creuna Merket for god design i 2010, for ny logo og ny visuell profil.

Merket for god design er en utmerkelse som anerkjenner vellykket bruk av design for å skape innovative produkter og løsninger.

Juryens begrunnelse

I et knallsterkt og gjennomført visuelt konsept formidles en destinasjon som er noe helt for seg selv. Dette er kommunikasjon som fungerer overfor alle målgrupper, over alt. Ikke minst overfor vossingane selv.


Voss kler bygda til fest!

Creuna fikk i oppdrag å promotere events og sportsaktiviteter på Voss. For å videreføre og underbygge den nye profilen, og samtidig skape engasjement, gjenkjennelse og synlighet, kom vi opp med konseptet - "Kle bygda til fest".

Byen skulle skinne, rent estetisk, og understøtte et av de vakreste og villeste stedene i Norge. Bannere ble hengt opp på alle innfartsårer og skilt ble hengt opp i sentrumsgatene, og hele bygda fikk seg en "total make-over".

Konseptet er blitt overbyggende for alle events som skjer på Voss og skaper en felles identitet for Norges villeste bygd, samtidig som det bygger posisjonen om at det skjer mye på Voss. Blant arrangementene som har vært promotert, er Landskytterstevnet, NM på ski og VM i Freestyle.