Stortinget.no er blitt enda bedre

Stortingets nettsted er viktig for å gi folk innsyn i hva som skjer i landets nasjonalforsamling. Nå er en ny og enda mer brukervennlig versjon av stortinget.no lansert. Responsivt design er et av stikkordene.

Med responsivt design bli informasjonen enda mer tilgjengelig, særlig for den økende andelen som ønsker tilgang fra smarttelefoner og nettbrett. Denne tilnærmingen gir også bedre kvalitet på nettstedet, fordi den tvinger fram prioritering viktig innhold og fjerner støy. Som en del av arbeidet er også de viktigste landingssidene i løsningen fornyet og det grafiske designet er frisket opp og forbedret. Krav og retningslinjer til universell utforming er bygget inn. Det er også utviklet en ny og bedre videofunksjon.

Creuna har vært ledende i arbeidet og har levert både interaksjonsdesign, design, front-end og backend utvikling. Vi fortsetter samarbeidet med kunden for å gjøre stortinget.no stadig bedre. En viktig satsing framover blir «Stortinget Live» – der video direkte fra Stortingssalen kobles med relevant innhold som dagsorden, talerliste og biografi av den som er på talerstolen.