Hva tilbyr vi?

Creuna tilbyr løsninger som tilfører økt verdi i relasjonen til sluttkunder og brukere. Det gjør vi gjennom å integrere merkevare, reklame og digitale løsninger.

Kunder som forholder seg til merkevaren skiller ikke mellom produkt, tjenester og markedsføring. Vi integrerer kontaktpunktene mellom kunden og merkevaren i en sømløs kundereise som gir nye muligheter til å skape verdi og bygge lojalitet. For å få til dette setter vi sammen unike tverrfaglige team som består av mennesker med strategisk, kreativ og teknologisk kompetanse.

Merkevare Reklame prosessoptimalisering

En verdifull kundeopplevelse skapes gjennom å gi et løfte, holde løftet og bygge sterke relasjoner

  Forretningsutvikling Reklame Marketing Prosessoptimalisering


Merkevare

Hvordan ta en posisjon i markedet og definere en merkevare som driver preferanse? Hvordan sikre at merkevaren er attraktiv, troverdig og unik?

I Creuna sitter et av Norges sterkeste merkevarefaglige miljøer. Vi hjelper våre kunder med å finne svar på disse viktige spørsmålene. 

Vi har lang erfaring med å utvikle tydelige og robuste merkevarer, inkludert utvikling av merkestrategi, merkestruktur, merkeplattform og visuell identitet. Vi sørger også for intern forankring slik at merkevaren blir virkelig gjennom de ansatte.

Creuna kan mer enn å utvikle og designe merkevarer. Som integrert byrå hjelper vi våre kunder å innfri merkevarens løfte gjennom digitale løsninger og engasjerende reklame som skaper verdi og bygger en tydelig posisjon.

Hva leverer vi?

 • Formulering av forretningsidé og forretningsstrategi
 • Utarbeidelse av visjon
 • Utvikling av merkeplattform: posisjonering, merkeløfte, merkepersonlighet,verdier, merkestrategi/ merkearkitektur, merkenavn og slagord
 • Analyse av marked, trender og konkurransebilde
 • Analyse av eksisterende merkevare (audit)
 • Employer branding
 • Design
 • Visuell identitet

Kundeopplevelsen er merkevaren

 


Reklame

Våre kreative team lager reklame som vekker oppmerksomhet, skaper interesse og driver preferanse. 

Det viktigste vi leverer er selve kommunikasjonskonseptet. De konkrete uttakene vi anbefaler springer ut fra en konseptuell idé – en tydelig rød tråd – som er utviklet for å bidra til endringer i adferd og holdninger. Vi er kanaluavhengige i vår tilnærming – vi lager konsepter som fungerer i alle typer medier.

Creuna er mer enn et reklamebyrå. Vi tilfører våre kunder ekstra verdi ved å jobbe integrert med Creunas spesialister innen merkevare og digitale løsninger.

Slik skaper vi reklame som virker. Les mer om reklameavdelingene her.

Markedsføringen i seg selv må skape verdi for kunden

Hva leverer vi?

 • Reklamefilmer for nett og TV
 • Utendørskampanjer
 • Annonser i trykte medier
 • Bannerkampanjer online
 • Kampanjenettsider
 • Digitale nav
 • Digitale tjenester
 • Mobilapplikasjon
 • Aktiviteter på sosiale medier
 • Direkte markedsføring via post 
 • Grafisk design

 


Digitale løsninger

Creuna leverer alt fra nettsider og digitale verktøy til webportaler og netthandelsløsninger. Vi setter brukeropplevelsen i sentrum og kobler løsningen sammen med bedriftens overordnede strategi og mål.

Vi skaper løsninger som er teknisk robuste og driftssikre. Vi elsker ambisiøse og grensesprengende prosjekter. Samtidig sørger vi for at løsningene er utformet og dimensjonert i tråd med de faktiske behovene. 

Våre digitale løsninger har et tydelig konsept og en visjon. Konseptet skal gjøre det åpenbart hva formålet med tjenesten er, og hva som er det unike og spesielle vi skal oppnå. Tekniske valg er forankret i konseptet og formålet.

Creuna er mer enn et teknologiselskap. Våre teknologer samarbeider tett med Creunas spesialister innen merkevare og reklame. Sammen sørger vi for at en tydelig posisjon og engasjerende kreativitet realiseres i velfungerende løsninger som skaper verdi.

 

Vinnerne er de som skaper verdifulle digitale kundeopplevelser

 

Hva leverer vi?