Solveig van Nes

Solveig van Nes

Director Marine and Maritime Industries
+47 930 97 862 /

Solveigs kjernekompetanse ligger innenfor hav, miljø og sjømat generelt og havbruk spesielt. Hun jobber tverrfaglig i Creuna med blant annet strategisk og faglig kommunikasjon, innhold og digitalisering – og hvordan det kan gi konkurransefortrinn for Creunas samarbeidspartnere. Videre er et spennende og viktig arbeidsområde som leder av Havrommet å synliggjøre det store potensialet som ligger i kommersielle samarbeid på tvers av marine og maritime næringer.

Solveig kommer fra Bellona der hun jobbet som leder for havbruksarbeidet og i sjiktet mellom industri, forskning og myndigheter. Utover dette ledet hun også Bellonas FoU-aktiviteter i Ocean Forest. Før hun kom til Bellona jobbet hun ved Nofima i nær femten år med FoU-ledelse og havbruksrelatert forskning, og har derfor også bred kompetanse innen hele verdikjeden for havbruk. Solveig van Nes har en doktorgrad innen havbruksfag (Dr.Scient) samt er utdannet marinbiolog (Cand. Scient).


Eirik Norman Hansen Hans Haugli Noni Løvvik Ole Morten Damlien Solveig van Nes Stein Øvre Tina Jacobsen

Få innsikten fra Creuna-dagen 2016

Se video og presentasjoner fra fagdagen vår i september. Takk til alle som besøkte oss og gjorde dagen til en suksess!